vanoce

Dětský Betlém

Dětský Betlém

Děti z mateřské školky ve Starém Městě nacvičili pásmo Dětský Betlém. Sehráli ho symbolicky u sousoší Panny Marie s Ježíškem a sv. Janem Křtitelem den před Štědrým večerem.